Gelişim ve Zeka Testleri

GELİŞİM VE ZEKA TESTLERİ

Zeka Testleri
 • Porteus Labirentleri: Çoçuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
 • Alexander Pratik Yetenek Testi: Ergen ve yetişkinlere uygulanan, pratik zekayı ölçen bir testtir.
 • Catell 2 A: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
 • Catell 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
 • Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. 

Kişilik Testleri

 • MMPI:16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, ayrıntılı ve objektif ölçüm yapabilen bir kişilik envanteridir.
 • TAT:14 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen projektif bir kişilik testidir.
 • CAT: Çocuklara uygulanan projektif bir kişilik testidir.
 • Louisa Duss: Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen özel bir testtir.
 • Draw A Person: Çocuğun çizdiği bir insan resmi üzerinden, kişilik analizi yapabilen, çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı olan bir kişilik testidir.
 • Beier Cümle Tamamlama Testi: Çocuk ve yetişkinlerin duygu ve düşüncelerini değerlendirme testidir.

Dikkat ve Algı Testleri

 • Bender Gestalt: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.
 • Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat  ve algı testidir. 

Okul Olgunluğu Testleri

 • Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
 • Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 

Gelişim Testleri

 • Denver: 0-6 yaş çocukların gelişiminin değerlendirilmesidir.
 • AGTE: 0-6 yaş çcukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
 • Gessell: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. 

Kişisel Eğilim ve Meslek Testleri:

Öğrencilerin hangi mesleğe daha yatkın olduklarını belirleyebilen bir testlerdir.

 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği: 13-17 yaş arası bireylerin mesleki ilgilerini belirleyen bir testtir.
 • Kendini Değerlendirme Envanteri: 17 yaş üstü bireylerin mesleki ilgi ve yeteneklerini belirleyen bir testtir.
 • Edwards Kişisel Tercih Envanteri: Mesleki yönelimde kişisel ihtiyaçların belirlendiği bir testtir.

Psikolojik Problemleri Belirleme Testleri

 • SCL-90: Bireylerdeki ruhsal sıkıntılarını birçok hastalık açısından ele alabilen, var olan ruhsal sorunları tarayabilen bir envanterdir.
 • Cornel Index: Bireylerdeki ruhsal sıkıntıları birçok hastalık açısından ele alabilen, var olan ruhsal sorunları tarayabilen bir envanterdir.
 • Beck Depresyon Ölçeği: Bireydeki depresyon semptomlarını tarayabilen bir ölçektir.
 • Hamilton Depresyon ve Anksiyete Ölçeği: Bireydeki depresyon ve anksiyete semptomlarını tarayan, bu semptomların şiddetini ve derecesini ortaya koyabilen bir ölçektir.