Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışma, kişinin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine sağlıklı bir uyum yayması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için alanda uzman kişilerce bireye verilen profesyonel yardım sürecidir.Psikolojik danışmanlık, bireyin iç çatışmaları, sorunları ve ruhsal bozuklukları üzerinde yoğunlaşıp kişisel sorunların çözülmesine, bireyin kendisiyle ve çevresiyle barışık hale gelip üretken ve verimli olmasına yardımcı olur.

Durumsal, kısa süreli ve uzun süreli sorun yaşayan bireyler, gruplar, aileler, iş yaşamı ve sistemler danışmanlığın çalışma alanı içine girmektedir.

Kişiler arası ve kişinin kendisi ile olan iç yolculuğunu içine alır ve okul, aile, kariyer gibi durum ve ortamlara uyum sağlama ve anlam vermeye ??yeterli olmayı keşfetme?? yolunda bireylere yardımcı olmaya çalışır.

Psikolojik danışmanlık danışan merkezli bir süreçtir. Bu süreç, danışan ile danışman arasında kurulan psikolojik etkileşim ve ilişki ile başlar, danışmanlık sürecinin başarılı olması için gereken koşulların sağlanması oranında gelişir ve ilerler.

Psikolojik danışmanın amacı telkin ya da tavsiyelerde bulunmak değil, danışanın daha önce farkında olmadığı duygu, düşünce ve isteklerinin bilince ulaşma süreci içinde, kendisini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Geçmişine farklı perspektiflerden yaklaşabilme gücünü danışana kazandırmaya çalışırken, bu perspektiflerin ve sebep-sonuç ilişkilerinin gözden geçirilip yeniden ele alınabileceğini, denenebileceğini ve bundan da önemlisi yaşamını daha keyifli kılabilecek duygu, düşünce  ve davranışların edinilebileceği bir süreçtir.

Anlayış arayışı, insanları psikolojik danışman ya da psikologlara yönlendirir. Anlaşılmak danışan ve danışmanı birbirine bağlar ve zamanla gelişen güven duygusunun ilk tohumlarını atar.

Psikolojik danışmanlık, danışanların insanları, olayları  ve olup bitenleri olduğu gibi görebilme olgunluğuna erişmelerine yardımcı olur. 

 

Psikolojik Danışma ile İlgili Yanlış İnanışlar

 
 • Psikolojik danışma sadece yoğun ve derin duygusal problemi olan kişiler içindir.
 • Psikologla görüşmeye gelen kişiler zayıf karakterlidir.
 • Psikolog öğüt verir.
 • Tek görüşme ile tüm sorunlarımdan kurtulurum.
 • Değişim çok kolaydır.  
 

Psikolojik Danışma ile İlgili Doğrular

 
 • Psikolojik danışma;
  • Kendini daha iyi tanımak isteyen bireyler,
  • Arkadaşları ve ailesi ile olan ilişkilerini düzeltmek ya da geliştirmek isteyenler,
  • Utangaçlık ile başa çıkmak isteyenler,
  • Girişkenlik konusunda problemi olan öğrenciler,
  • Stres ve kaygı ile baş etmek isteyenler,
  • Duygularını etkili şekilde ifade etmek isteyen veya bu konuda problemleri olan bireyler,
  • Verimli ders çalışma konusunda problemleri olan öğrenciler, içindir.                                               
 • Psikolojik danışmaya başvuran kişiler zayıf karakterli değil, gerçekte yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduğunun farkında ve var olan problemleri, yaşadıkları zorlukları çözmek için ilk adımı atmış kişilerdir.
 • Psikolojik Danışman, problemlerinizi nasıl çözeceğiniz konusunda size öğüt veren kişi değildir. O, danışma süreci içinde sizin koyduğunuz hedeflere ulaşmanız, çeşitli konularda sağlıklı karar vermeniz veya problemlerinizi çözmeniz konusunda size yardımcı olan kişidir.
 • Değişim her zaman kolay değildir. Üzerinde zaman ve emek harcamak gereklidir. Psikolojik danışma problemlerinizi hemen çözen bir süreç olmadığı gibi, psikolojik danışman da elinde sihirli değnek olan bir kişi değildir.
 • Psikolojik danışmanın en önemli ilkelerinden birisi gizliliktir. Psikolojik danışmaya başvuranlar hakkında veya bu kişilerin danışmanlarına anlattıkları konularla ilgili olarak onların izni olmadan hiç kimseye veya kuruma bilgi verilmez. Dosyalarına da öğrenci hakkında yazı yazılması diye bir şey söz konusu değildir.  

Psikolojik Danışmaya İhtiyacınız Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

   
 • Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
 • İletişim sorunlarınız var ise,
 • Yaşam olayları (ayrılık, yas süreci, evlilik, organik rahatsızlıklar, gelişim krizleri, evlilik vb.) karşısında sorunlarla baş etmede zorlanıyorsanız,
 • Stresle baş etme konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız,
 • Kendinizi yalnız hissediyor ve sıklıkla ağlama belirtileri gösteriyorsanız,
 • Sınav öncelerinde sınav kaygısı yaşıyor ve bu nedenle başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız,
 • Akademik performansınızda düşüş yaşıyorsanız,

İlkeler

Gönüllülük: Psikolojik Danışmada hizmetlerden yararlanmada bireyin gönüllü olması esastır.

Gizlilik: Psikolojik Danışma ortamında konuşulanlar daima gizli kalır.

İşbirliği: Danışan ile ilgili konularda tüm personel anlayış, hoşgörü ve işbirliği içinde çalışır.

Güven: Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri, kişi-psikolojik danışman arasındaki güven ilişkisine dayanır.

Bireyin değerliliği: Her birey değerli ve önemlidir.

Süreklilik: Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır. Yani her yaşta ve her gelişim döneminde bireyler bu hizmetten faydalanabilirler.

Bireyin özerkliği: Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri, bireyin kendisine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı ilkesine dayanır.

U Y A R I

HumanİST Akademi tarafından düzenlenen etkinlikler, workshoplar, seminerler ya da danışmanlık hizmetleri yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır. Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Siz de Psikolojik Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız bize 0533 272 39 22 numaralı telefondan ulaşabilir ya da info@humanistakademi.com adresine yazabilirsiniz.