Posts Tagged ‘regresyon’

Farklı Hayatlar Boyunca Takip Eden Paternler Regresyonu

Regresyon Terapisinde Farklı Hayatlar Boyunca Takip Eden Paternlerin Entegrasyonu çok önemlidir. Şimdiye kadar keşfettiğiniz geçmiş hayatlardan bugüne kadar gelen bazı paternler (tekrarlayan temalar) olduğunu fark etmişsinizdir. Şimdiki hayatta bu temaları çözerek, tekrarlayan kalıplardan özgürleşmenin mümkün olduğunu artık biliyoruz. Farkında olup çözemediğiniz veya henüz farkında olmadığınız bazı tekrarlayan kalıpları da bu çalışmada keşfedip çözebilirsiniz. Çeşitli geçmiş […]

Geçmiş Yaşamların Anlaşılması İçin Öneriler

Artık bildiğiniz gibi ruhsal enerjimizin en önemli amacı tekamül etmek. Dolayısıyla ölümden sonraki sürecin en doğru işleyişi ışığa doğru yolculuk, yani ruhsal aleme geçmek. Bu süreç hakkında halen yaşamda olan insanların, ölüme yakın deneyimlerini anlattıkları yüzlerce kitap bulunmakta. Bu konuda yazılan tüm kitaplar göstermekte ki, ruhun bedeni terk ettiği andan itibaren başlaması gereken bir ruhsal alem yolculuğu var. Geçmiş Yaşam Regresyon çalışması da; kişinin bilinçaltının derinliklerinde saklı kalmış, bitmemiş işleri tamamlayarak şifaya kavuşmasına ve geçmişin izlerini temizlemesine yardım etmeyi amaçlayan bir çalışma. Bu çalışmanın içinde geçmiş yaşamların incelenmesi, ışığa yapılan ölüm sonrası yolculuk, bazı çalışmalarda dünyaya doğmadan önceki hayatlar arası süreç, dünya dışı deneyimler, enerji alanlarının temizlenmesi ve korunması, geçmiş yaşamlardan bugüne getirilen travmaların iyileştirilmesi gibi konular bulunmakta.

Bize sunulan tanrısal armağanlar genelde en beklenmedik anda ve en beklenmedik yerde gelir!…

Geçmiş yaşam regresyon çalışmaları aslında çağlar boyunca yapıla gelen çalışmalardır. Ancak geçtiğimiz yüzyılın ortalarından itibaren bazı bilim adamlarının üzerinde yoğunlukla çalıştıkları, zorlu vakalarda regresyon çalışmalarının etkinliklerini fark etmeleri, bu çalışmaların dünya çapında yayılmasına ve kabul görüp, uygulanmasına olanak sağlamıştır. Geçmiş yaşam regresyon çalışmaları, yurt dışında neredeyse tamamı psikologlardan oluşan çok değerli bilim adamlarının çalışmalarında artık önemli oranda yer verdiği bir çalışma modelidir ve gerek Amerika, gerekse Avrupa?da oluşturduğu dernek yapılanmalarıyla bilimsel ve kalıcı bir model olacağını göstermekte.