Posts Tagged ‘teizm’

Siz anneye inanıyor musunuz?

Anne karnındaki bu iki çocuğun yani, inanan ve inanmayanın sohbeti hepimize tanıdık gelecektir. Yeryüzünde bulunan “hayatın” ve “insanın” doğrudan Allah’ın varlığına işaret ettiği meselesi o kadar açıktır ki. Nasıl ki güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir aynaya, parlaklığına işâreten, mecâzen, “O ayna güneştir!” denilebiliyor ise; “İnsanda Rahman sûreti vardır” denildiğinde de, insanın “Allah’ın Zâtına ve sıfatlarına” çok net ve çok açık bir biçimde işaret ettiği ifade edilmiş olmaktadır. Mevlana’nın söylediği gibi O’nun aşkıyla yanmak için vuslatı, yani yeniden ruhen doğumu beklemek gerekir mi?